ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
นางสิินีนาฎ จันทวาท  

เมนูหลัก

ปฏิทิน

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดงานเกษตรกำแพงแสน ภายใต้คำขวัญ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
 ขอเชิญคณะครูโรงเรียนวัดท่าเสา  ร่วมงานเฉเลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค..57 
            
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
    นักเรียนวงดุริยางค์  พร้อมกันที่โรงเรียนเวลา 16.00 น.กิจกรรมโรงเรียน


กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้


ศึกษาดูงาน 


กิจกรรมพุทธศาสนา


                           
      รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
                                           

Search

Thai Land


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์น่ารู้
พยากรร์การอากาศ