หน้าแรก
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
  คณะกรรมการการศึกษา
  ทำเนียบครูและบุคลากร
  สถิตินักเรียน
  ทำเนียบรุ่น
  ผลงานดีเด่นของโรงเรียน
  กิจกรรมของโรงเรียน
 

 
 
ผลงานนักเรียน

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มปฐมนคร ครั้งที่ 64 ปี 2557

 

 


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานีจ.นนทบุรี    รางวัลเหรียญเงิน การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 62
ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ปี 2555งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ณ จ.ระยอง
    รางวัลเหรียญทอง การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555
             รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555
 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันละครประวัติศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555
 รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันการอ่าน
 ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555
            รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันมารยาท
ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62
ณ จ.ระยอง ปี 2555

     รางวัลเหรียญทองการแข่งขันโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 15 พฤศจิกายน 2551(เป็นตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค)
           รางวัลเหรียญทองการแข่งขันสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม     Paint ช่วงชั้นที่ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 วันที่     15 พฤศจิกายน 2551
             รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
     ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551

(เป็นตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค)

            รางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
     ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551
     15 พฤศจิกายน 2551(เป็นตัวแทนเขตแข่งขันระดับภาค)