ประวัติโรงเรียน
  
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  
คณะกรรมการสถานศึกษา
  
คณะกรรมการที่ปรึกษา
  
บุคลากร
  
ห้องเรียน
  
 นักเรียน

   กระทรวงศึกษาธิการ
   สพฐ.
  
สมศ.
  
สำนักงาน ก.ค.ศ.
  
คุรุสภา
  
สำนักงาน สกสค.
  
สพท.นครปฐม เขต 1
  
สพท.นครปฐม เขต 2
  
จังหวัดนครปฐม

อนุบาล วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล


บัฑิน้ย  คลิ๊กชมภาพ Clip

ขอเชิญเยี่ยมชมห้องเรียนของหนู
สนามของหนูมีร่มแล้ว ไชโย
เตรียมลูกเสือ/เนตรนารี สำรอง
วันดอกไม้บาน อนุบาลศาลาตึก
บัณฑิตน้อย  คลิ๊กชมภาพ    Clip

  Clip VDO  

     1. Nong Preaw
     2.
ต้นกล้าเกมส์
     3. บัณฑิตน้อย
 
    4. ลูกเสือสามัญ สวนสนาม

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

 

ประมวลภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย (การเลือกตั้งสภานักเรียน)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

กีฬาประเพณี 3 จังหวัด (กีฬาชายขอบ) ครั้งที่ 30
ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๗

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี สามัญ เครือข่าย ๗ โรงเรียน
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

ผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรฯ ๕ ธันวามหาราช
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

 
ผอ.ธันวา อ่วมมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

 <<<---------------------------------------------->>>

ต้อนรับบุคลากรใหม่
 

 

 เผยแพร่ผลงาน

การงานอาชีพฯ ชั้น ป ๕
ครูสุทิน มั่นพรรษา

ภาษาอังกฤษ ชั้น ป ๕
ครูสุวีณา ลี้ไพบูลย์

ภาษาไทย ชั้น ป ๖
นางสาวนงนภา ชเวงเกียรติ

คณิตศาสตร์ ชั้น ป ๖
นางนัดดา นาควรสุขวิศาล
Link สพท.นฐ. เขต 1

 

  

 

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล  ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140
โทรศัพท์/โทรสาร 032-291057      e-Mail : wattuek@gmail.com

ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

 Website counter