โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 1

  ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

 black00_next.gif ประวัติโรงเรียน

 black00_next.gif วิสัยทัศน

 black00_next_1.gif สภาพทั่วไป

 black00_next.gif สภาพปัจจุบัน

 black00_next_1.gif โครงสร้างการบริหาร

 black00_next_1.gif เครื่องแบบนักเรียน

 black00_next_1.gif จำนวนนักเรียน

 black00_next_1.gif ทำเนียบบุคลากร

 black00_next_1.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

 black00_next_1.gif สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 black00_next_1.gif ภาพอาคาร-สถานที่

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๗

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๖

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๕

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๔

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๓

ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๒

ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๑

  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.  

     สรุปย่อรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.

     หนังสือรับรองมาตรฐานจาก สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  แหล่งการเรียนรู้

  

พิพิธภัณฑ์ ๗ มหาราชของชาติไทย

  

สวนเกียรติยศ นักวิทยาศาสตร์ของโลก

  

สวนเกียรติยศ บุคคลสำคัญของโลก

  การศึกษา

สพฐ

สพท.นฐ. 1

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สอบครูดอทคอม

คุณครูดอทคอม

ครูไทยดอทอินโฟ

  หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

คมชัดลึก

 

ผู้จัดการ

  สถานีโทรทัศน์

ช่อง 3

ช่อง 7

ช่อง 5

ช่อง 9

ช่อง 11

Nation

ตัวอย่างงานวิจัย

  

ติดต่อโรงเรียนได้ที่ ::::  78/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทร 034 - 306073, 034 - 395506 โทรสาร 034 - 306073

©  http://school.esanpt1.go.th/wpd
© https://www.facebook.com/watprapatonjadee.school
e-mail : w.ppt.school@gmail.com

All Rights Reserved.