กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๒๐.๓๐ น. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์  
จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
ณ ศูนย์ฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

DSC09375.JPG

DSC09380.JPG

DSC09383.JPG

DSC09389.JPG

DSC09391.JPG

DSC09402.JPG

DSC09405.JPG

DSC09410.JPG

DSC09414.JPG

DSC09417.JPG

DSC09427.JPG

DSC09429.JPG

DSC09430.JPG

DSC09431.JPG

DSC09441.JPG

DSC09447.JPG

DSC09448.JPG

DSC09450.JPG

DSC09453.JPG

DSC09458.JPG

DSC09460.JPG

DSC09461.JPG

DSC09462.JPG

DSC09463.JPG

DSC09464.JPG

DSC09465.JPG

DSC09467.JPG

DSC09468.JPG

DSC09471.JPG

DSC09472.JPG

DSC09477.JPG

DSC09479.JPG

DSC09485.JPG

DSC09487.JPG

DSC09500.JPG

DSC09502.JPG

DSC09504.JPG

DSC09507.JPG

DSC09513.JPG

DSC09518.JPG

DSC09523.JPG

DSC09530.JPG

DSC09531.JPG

DSC09533.JPG

DSC09535.JPG

DSC09540.JPG

DSC09547.JPG

DSC09554.JPG

DSC09555.JPG

DSC09559.JPG

DSC09563.JPG

DSC09565.JPG

DSC09575.JPG

DSC09587.JPG

DSC09588.JPG

DSC09589.JPG

DSC09590.JPG

DSC09598.JPG

DSC09600.JPG

DSC09610.JPG

DSC09611.JPG

DSC09613.JPG

DSC09619.JPG

DSC09626.JPG

DSC09631.JPG

DSC09632.JPG

DSC09648.JPG

DSC09651.JPG

DSC09652.JPG

DSC09655.JPG

DSC09657.JPG

DSC09734.JPG

DSC09740.JPG

DSC09742.JPG

DSC09743.JPG

DSC09744.JPG

DSC09746.JPG

DSC09748.JPG

DSC09749.JPG

DSC09751.JPG

DSC09756.JPG

DSC09758.JPG

DSC09760.JPG

DSC09761.JPG

DSC09772.JPG

DSC09773.JPG

DSC09774.JPG

DSC09777.JPG

DSC09810.JPG

DSC09811.JPG

DSC09812.JPG

DSC09821.JPG

DSC09827.JPG

DSC09828.JPG

DSC09837.JPG

DSC09838.JPG

DSC09840.JPG

DSC09841.JPG

DSC09842.JPG

DSC09845.JPG

DSC09849.JPG

DSC09853.JPG

DSC09854.JPG

DSC09858.JPG

DSC09864.JPG

DSC09868.JPG

DSC09870.JPG

DSC09871.JPG

DSC09872.JPG

DSC09873.JPG

DSC09874.JPG

DSC09875.JPG

DSC09876.JPG

DSC09878.JPG

DSC09879.JPG

DSC09880.JPG

DSC09881.JPG

DSC09882.JPG

DSC09883.JPG

DSC09884.JPG

DSC09890.JPG

DSC09897.JPG

DSC09899.JPG

DSC09902.JPG

DSC09903.JPG

DSC09908.JPG

DSC09911.JPG

DSC09912.JPG

DSC09913.JPG

DSC09914.JPG

DSC09917.JPG

DSC09919.JPG

DSC09920.JPG

DSC09924.JPG

DSC09925.JPG

DSC09928.JPG

DSC09929.JPG

DSC09930.JPG

DSC09951.JPG

DSC09954.JPG

DSC09957.JPG

DSC09961.JPG

DSC09964.JPG

DSC09965.JPG

DSC09966.JPG

DSC09968.JPG

DSC09975.JPG

DSC09976.JPG

DSC09979.JPG

DSC09982.JPG

DSC09984.JPG

DSC09987.JPG

DSC09989.JPG

DSC09990.JPG

DSC09991.JPG

DSC09993.JPG

DSC09994.JPG

DSC09995.JPG

DSC09996.JPG

DSC09997.JPG

DSC09998.JPG

DSC09999.JPG

DSC100003.JPG

DSC100004.JPG

DSC100005.JPG

DSC100006.JPG

DSC100007.JPG

DSC100008.JPG

DSC100009.JPG

DSC100014.JPG

DSC100016.JPG

DSC100018.JPG

DSC100019.JPG

DSC10002.JPG

DSC100020.JPG

DSC100027.JPG

DSC100029.JPG

DSC100035.JPG

DSC100041.JPG

DSC100048.JPG

DSC100051.JPG

DSC100052.JPG

DSC100053.JPG

DSC100055.JPG

DSC100058.JPG

DSC100066.JPG

DSC100068.JPG

DSC100069.JPG

DSC100075.JPG

DSC100083.JPG

DSC100085.JPG

DSC100087.JPG

DSC100088.JPG

DSC100089.JPG

DSC100091.JPG

DSC100092.JPG

DSC100094.JPG

DSC100095.JPG

DSC100096.JPG

DSC100097.JPG