การกล่าวอำลานักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน
ของครูสุนีย์  ดอกดวง และครูกัลยา ปัญเศษ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
ครูสุนีย์  ดอกดวง และครูกัลยา  ปัญเศษ ได้กล่าวอำลานักเรียนและมอบของที่ระลึกให้กับทางโรงเรียน
 เนื่องในโอกาส ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา ตามโครงการครูคืนถิ่น
โดยมี เด็กหญิงนภาพรรณ  สุดใจชื้น เป็นตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคุณครูและกล่าวอำลาคุณครู
ในการนี้ มีการมอบของที่ระลึก โดย ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ของ
โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

DSC01766.JPG

DSC01767.JPG

DSC01768.JPG

DSC01769.JPG

DSC01770.JPG

DSC01771.JPG

DSC01772.JPG

DSC01773.JPG

DSC06602.JPG

DSC06603.JPG

DSC06604.JPG

DSC06605.JPG

DSC06607.JPG

DSC06608.JPG

DSC06610.JPG

DSC06611.JPG

DSC06612.JPG

DSC06613.JPG

DSC06614.JPG

DSC06615.JPG

DSC06616.JPG

DSC06617.JPG

DSC06618.JPG