นายสุริยันต์ สุวรรณทอง

นางสาวดวงเดือน รื่นนาค

กลุ่มวิชาการ
แบบคัดกรองKUS
แบบคัดกรองกระทรวง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
NECTEC
สวทช.
TK PARK
สทศ.
วิชาการ.คอม

 

กิจกรรมใหม่ประจำปีการศึกษา
ปฐมนิเทศน์ แบ่ง หมู่ลูกเสือ วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เปิดกองลูกเสือ(ภาคเช้า) , เดินทางไกล(ภาคบ่าย)
วันที่ 11 ธันนวาคม 2557 กิจกรรมภาคเช้า , กิจกรรมภาคบ่าย วันที่ 11 ธันวาคม 2557 กิจกรรมภาคกลางคืน (รอบกองไฟ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 กิจกรรมภาคเช้า , สิ้นสุดการเข้าค่าย  

1 กรกฏาคม 2557 ร่วม Fix it Center กับโรงเรียนสารพัดช่าง
27 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันต้านยาเสพติด, กิจกรรมภาคบ่าย
26 มิถุนายน 2557 กิจกรรมวันภาษาไทย
26 มิถุนายน 2557 เดินรณงค์ต่อต้านยาเสพติดและลดไข้เลือดออก
25 มิถุนายน 2557 ประเมินห้องสมุด 3D
12 มิถุนายน 2557 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
12 มิถุนายน 2557 หล่อเทียนพรรษา อนุบาลและประถมต้น
12 มิถุนายน 2557 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
12 มิถุนายน 2557 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
11 มิถุนายน 2557 การเลือกตั้งประธานนักเรียน
11 มิถุนายน 2557 หล่อเทียนพรรษา
11 มิถุนายน 2557 ซักซ้อมพิธีไหว้ครู ปี 57
9 มิถุนายน 2557 ประชุมกลุ่มเมืองนครปฐม
6 มิถุนายน 2557 ค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเช้า , ภาคบ่าย , กล้อง1
6 มิถุนายน 2557 เทศนาธรรมจากพระอาจารย
5 มิถุนายน 2557 ตรวจกรู๊ปเลือดเด็กอนุบาล 1 และ 2 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ
5 มิถุนายน 2557 เข้าค่ายพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได
30 พฤษภาคม 2557 เดิน รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก & ป้องกัน พิษสุนัขบ้า
28 พฤษภาคม 2557 ประชุมกลุ่มเมืองนครปฐม
31 มีนาคม 2557 ปัจฉิมนิเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือฯ
25 - 26 มีนาคม 2557 อบรม โครงการวิจัยพัฒนาระบบการวัด การเรียนการสอน
6 มีนาคม 2557 งานกีฬากลุ่มเมืองนครปฐม ณ โรงเรียนวัดสระกระเทียม
14 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่สอง
13 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดค่าย วันที่ หนึ่ง, ช่วงบ่าย รอบกองไฟ
12 กุมภาพันธ์ 2557 เวียนเทียน วันมาฆบูชา
4-7, 10 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรม บ้านวิทยาศาสตร์ อนุบาล วันที่ 1, วันที่ 2, วันที่ 3, วันที่ 4, วันที่ 5
11 มกราคม 2557 งานวันเด็ก
10 มกราคม 2557 วันเด็ก ปีใหม่ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

เว็ปไซต์โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานภาครัฐ   
พยากรณ์อากาศ

Free Website Counter
ความรู้เรื่องเด็กพิเศษ
บทความวิชาการ

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
happyhomeclinic
siamhealth.net
เอกสารพิเศษเรียนร่วม 56
SAR เรียนร่วม ปี 2555
IEP-IIP

เอกสารอื่นๆ

ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN