นายสุริยันต์ สุวรรณทอง

นางสาวดวงเดือน รื่นนาค

กลุ่มวิชาการ
แบบคัดกรองKUS
แบบคัดกรองกระทรวง
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
NECTEC
สวทช.
TK PARK
สทศ.
วิชาการ.คอม

 

กิจกรรมใหม่ประจำปีการศึกษา

11 มกราคม 2557 งานวันเด็ก

29 พฤศจิกายน 2556 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 การแข่งขันเด็กพิเศษ(เรียนร่วม)
26 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการ การแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)
22 พฤศจิายน 2556 ทุนการศึกษาจากโรงสีอุ่นเจริญทรัพย
19 พฤศจิกายน 2556 ต้อนรับ ผอ.สุริยันต์ สุวรรณทอง
15 พฤศจิกายน 2556 อบรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ, ภาคบ่าย18 พฤศจิกายน 2556 อบรมวันที่สอง
13 พฤศจิกายน 2556 อบรม จาก สำนักงาน ปปช.
30 กันยายน 2556 มุทิตาคารวะ
ภาพงานเกษียณอายุราชการ , กล้องเบอร์สอง
26 กันยายน 2556 สพป.นฐ.เขต 1 งานเกษียณอายุชราชการ
23 กันยายน 2556 อบรมเชิงวิชาการ Best practice
21 สิงหาคม 2556 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับกลุ่ม ณ โรงเรียนวัดหนองเสือฯ
9 สิงหาคม 2556 กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนองเสือ
ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 31 กรกฏาคม 2556
19 กรกฏาคม 2556 กิจกรรมวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบุชา ณ วัดหนอเสือ ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
15 กรกฏาคม 2556 โอวัลติน แจกของให้เด็กอนุบาล
4 - 6 กรกฏาคม 2556 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก จ.เชียงราย
30 มิถุนายน 2556 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนวัดหนองเสือฯ
26 มิถุนายน 2556 วันภาษาไทยช่วงเช้า , ช่วงบ่าย
13 มิถุนายน 2556 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปี 56 ณ อาคารอเนกประสงค
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 การแสดงละคร จาก คณะละคร ฅนทำคนดู ณ อาคารอเนกประสงค
วันที่ 13 มิถุนายน 2556 พิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารอเนกประสงค
วันที่ 12 มิถุนายน 2556 คุณทรงวุฒิ วราตินันท์ ประธานชมรมเปรียญธรรมจังหวัดนครปฐม
มอบทุนการศึกษา จำนวน 14 ทุน
1 มิถุนายน 2556 อบรมวิทยากรแกนนำสู่มืออาชีพ หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ที่มีความบกพร่องทางการการเรียนร
ู้
31 พฤษภาคม 2556 กิจกรรม 5 ฐาน เรื่อง 5ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ณ โรงเรียนวัดหนองเสือฯ
31 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ
30 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศ 5ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย
30 พฤษภาคม 2556 คณะครูและนักเรียนวัดหนองเสือฯ จัดกิจกรรม เดิน รณรงค์วันงดสูบบุหรีโลก
24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา ณ วัดหนองเสือ จ.นครปฐม
1 มีนาคม 2556 นักเรียนอนุบาล ทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
22 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทัศนศึกษา
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
22 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจระเข้สามพราน
14 -15 มกราคม 2556 การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
11 มกราคม 2556 วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์

เว็ปไซต์โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา
มหาวิทยาลัย

หน่วยงานภาครัฐ   
พยากรณ์อากาศ

Free Website Counter
ความรู้เรื่องเด็กพิเศษ
บทความวิชาการ

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
happyhomeclinic
siamhealth.net
เอกสารพิเศษเรียนร่วม 56
SAR เรียนร่วม ปี 2555
IEP-IIP

เอกสารอื่นๆ

ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN