ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 black00_next.gif ประวัติโรงเรียน

 black00_next.gif วิสัยทัศน

 black00_next_1.gif สภาพทั่วไป

 black00_next.gif สภาพปัจจุบัน

 black00_next_1.gif แผนผังการบริหาร

 black00_next_1.gif เครื่องแบบนักเรียน

 black00_next_1.gif จำนวนนักเรียน

 black00_next_1.gif ทำเนียบบุคลากร

 black00_next_1.gif คณะกรรมการสถานศึกษา

 black00_next_1.gif สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
โดย
นางจันทิมา  สุขโพธิ์เพ็ชร

 บทคัดย่อ การอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย
นางวัฒนา   จันทร์จารุภัค

 บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้แบบฝึกทักษะ การทำโครงงานชุด "น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บทคัดย่อ การศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ละเล่นพื้นบ้านของไทย

  แหล่งความรู้

 

  การศึกษา

สพฐ

สพท.นฐ. 1

สำนักงาน ก.ค.ศ.

สอบครูดอทคอม

คุณครูดอทคอม

ครูไทยดอทอินโฟ

  หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

เดลินิวส์

มติชน

คมชัดลึก

 

ผู้จัดการ

  สถานีโทรทัศน์

ช่อง 3

ช่อง 7

ช่อง 5

ช่อง 9

ช่อง 11

Nation

  

 

ติดต่อโรงเรียนได้ที่ ::::  เลขที่ 93/1 หมู่  8 ตำบล ทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร 034 - 209290 โทรสาร 034 - 261993

sprasit9@gmail.com ©  http://school.esanpt1.go.th/wmt .All Rights Reserved.