กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) บำเพ็ญประโยชน์
โดยการกวาดขยะบริเวณตลาดนัดหน้าวัด , กวาดลานวัด , กวาดใบไม้รอบอุโบสถ วัดม่วงตารศ

DSC07383.JPG

DSC07390.JPG

DSC07392.JPG

DSC07393.JPG

DSC07394.JPG

DSC07395.JPG

DSC07399.JPG

DSC07400.JPG

DSC07402.JPG

DSC07407.JPG

DSC07408.JPG

DSC07409.JPG

DSC07413.JPG

DSC07414.JPG

DSC07415.JPG

DSC07416.JPG

DSC07418.JPG

DSC07419.JPG

DSC07420.JPG

DSC07421.JPG

DSC07424.JPG

DSC07425.JPG

DSC07426.JPG

DSC07427.JPG

DSC07428.JPG

DSC07429.JPG

DSC07430.JPG

DSC07431.JPG

DSC07432.JPG

DSC07433.JPG

DSC07438.JPG

DSC07439.JPG

DSC07440.JPG

DSC07441.JPG

DSC07442.JPG

DSC07443.JPG

DSC07444.JPG

DSC07445.JPG

DSC07448.JPG

DSC07449.JPG

DSC07452.JPG

DSC07453.JPG

DSC07454.JPG

DSC07455.JPG

DSC07456.JPG

DSC07458.JPG

DSC07459.JPG

DSC07460.JPG

DSC07461.JPG

DSC07462.JPG

DSC07463.JPG

DSC07465.JPG

DSC07466.JPG

DSC07469.JPG

DSC07470.JPG

DSC07471.JPG

DSC07472.JPG

DSC07474.JPG

DSC07475.JPG

DSC07476.JPG

DSC07477.JPG

DSC07478.JPG

DSC07479.JPG

DSC07480.JPG

DSC07481.JPG

DSC07482.JPG

DSC07484.JPG

DSC07485.JPG

DSC07488.JPG

DSC07489.JPG

DSC07495.JPG

DSC07498.JPG

DSC07499.JPG

DSC07503.JPG

DSC07504.JPG

DSC07506.JPG

DSC07507.JPG

DSC07509.JPG

DSC07510.JPG

DSC07511.JPG

DSC07512.JPG

DSC07514.JPG

DSC07516.JPG

DSC07517.JPG

DSC07523.JPG

DSC07525.JPG

DSC07527.JPG

DSC07529.JPG

DSC07532.JPG

DSC07533.JPG

DSC07534.JPG

DSC07536.JPG

DSC07537.JPG

DSC07539.JPG

DSC07540.JPG

DSC07541.JPG

DSC07542.JPG

DSC07543.JPG

DSC07544.JPG

DSC07546.JPG