ข่าวประชาสัมพันธ์


นายธงชัย  งามยิ่งยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 black00_next.gif วิสัยทัศน์

 black00_next_1.gif สภาพทั่วไป

 black00_next.gif สภาพปัจจุบัน

 black00_next_1.gif แผนผังการบริหาร

 black00_next_1.gif เครื่องแบบนักเรียน

 black00_next_1.gif จำนวนนักเรียน

 black00_next_1.gif ทำเนียบบุคลากร

 black00_next_1.gifคณะกรรมการสถานศึกษา

 black00_next_1.gif สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๕

  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 บทคัดย่อ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒
โดย
นางจันทิมา  สุขโพธิ์เพ็ชร

 บทคัดย่อ การอ่านการเขียนคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย
นางวัฒนา   จันทร์จารุภัค

 บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้แบบฝึกทักษะ การทำโครงงานชุด "น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

บทคัดย่อ การศึกษาพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ละเล่นพื้นบ้านของไทย


  การศึกษา

สพฐ

สพท.นฐ. 1

สำนักงาน ก.ค.ศ.-

สอบครูดอทคอม

คุณครูดอทคอม

ครูไทยดอทอินโฟ

  หนังสือพิมพ์

เดลินิวส

ไทยรัฐ

คมชัดลึก

มติชน
ผู้จัดการ

  สถานีโทรทัศน์์

ช่อง 3

ช่อง 5
ช่อง 7

ช่อง 9

ช่อง 11
Nation

  

ติดต่อโรงเรียนได้ที่ ::::  เลขที่ 93/1 หมู่  8 ตำบล ทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000   โทร 034 - 261993   โทรสาร 034 - 261993

sprasit9@gmail.com ©  http://school.esanpt1.go.th/wmt .All Rights Reserved.