ข่าวประชาสัมพันธ์

:: ขอเชิญร่วมงานโพรงมะเดื่อนิทรรศ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ” ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560…เป็นกิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) โดยยึดตามหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถิตอยู่ในดวงใจของเราคนไทย…ตลอดไป

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ภาพกิจกรรม

:: นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะอาจารย์ และนักศึกษาของม.ราชภัฏนครปฐม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังและเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน…20 ก.พ. 60

…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ที่ปางช้างเผือกและมาลัยฟาร์ม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเป็นการเปิดโลกการศึกษานอกห้องเรียนและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ นอกเหนือจากในหนังสือเรียน…(10 ก.พ. 60)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2560…(13 ม.ค. 60)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดโพรงมะเดื่อ เพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคดีในชีวิตตลอดปีใหม่นี้…(30 ธ.ค. 59)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: ขอแสดงความยินดีกับนางสุวภัทร สุพลจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) ที่เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก(ประชารัฐนุกูล)…(23 ธ.ค. 59)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: นายสุชาติ สง่าแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมโครงการ “ครัวกระทรวงศึกษาธิการ” ที่บริเวณท้องสนามหลวง ฝั่งตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชน ที่มาแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…(8 ธ.ค. 59)
…………………………………………………………………………………………………………………………..
:: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร) ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 ธ.ค. 59 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงระเบียบวินัย ความอดทน และการทำงานร่วมกับผู้อื่น…(7 ธ.ค. 59)
  

Posted in Uncategorized | Leave a comment

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

Posted in Uncategorized | Leave a comment