๑.  นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของมาตราแม่กก
       ๒.  นักเรียนจำแนกคำในมาตราแม่กกได้ถูกต้อง
       ๓.  นักเีรียนบอกคำในมาตราแม่กกได้ถูกต้อง
       ๔  นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 
         มาตราแม่กก  คือ  คำที่มีตัว  ก  ข  ค  คร  ฆ  เป็นตัวสะกด  อ่านออกเสียง  ก      สะกด  เช่น
   ก     ซอก  ฉีก  ฉุก  ชอกช้ำ  ทุกข์  พวกพ้อง  จวัก  จารึก  เทือกเขา  ปากกา  สกปรก    ข     เครื่องคิดเลข  โทรเลข  มุข  ความสุข  สุขสันต์
   ค     เทคโนโลยี  เชื้อโรค  ยุคใหม่  โชคชัย  โชคดี  วรรค  บุคคล  นาค
   คร   สมัคร  สมัครใจ     
   ฆ     เมฆ  เฆมฝน  ก้อนเมฆ  เมฆหมอก
 

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกเพียงข้อเดียว 
 
1. มาตราแม่กก หมายถึง
คำที่ไม่มีตัวสะกด
คำที่มีตัว ว เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด
คำที่มีตัว ม มิ เป็นตัวสะกด

2. คำใดที่เป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กก
ฟ้า
ฝน
ลม
เมฆ

3. ข้อใดมีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกทุกคำ
แสงดา สนุก ต้นไผ่
จุกจิก ชวนชม มะเฟือง
ฤกษ์ หมากรุก นกจิก
เมตตา แพงพวย ต้นกก

4. "ฝนกำลังตก อย่าออกไปข้างนอก ประเดี๋ยวจะเปียกฝนทำให้ไม่สบาย" มีคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กกกี่คำ
๒ คำ
๓ คำ
๔ คำ
๕ คำ

5. "เมื่อเมฆฝนหล่นโรยโปรยจากฟ้า ไม่เคยเลือกทุ่งท่าหรือห้วยหนอง ยามนกน้อยร้องเพลงเปล่งทำนอง นกไม่เคยเลือกร้องให้กับใคร" มีคำใดบ้างที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กก
เลือก นก หล่น
เมฆ เลือก นก
นก เลือก เพลง
เมฆ นก น้อย

คะแนนที่ได้ =
คำตอบที่ถูกต้อง

 

3d_basic_back.gif