วินัยดี       มีปัญญา       กีฬาเด่น       เป็นโรงเรียนของชุมชน


WebSite  หน่วยงาน

    กระทรวงศึกษาธิการ
   
สพฐ.
   
สมศ.
   
สพท.นฐ.เขต 1
   
สพท.นฐ.เขต 2
   
จังหวัดนครปฐมครูวันทนา บัวสมบุญ


 

 
รองชนะเลิศอันดั

"การเขียน WebSite"
ของโซนคุณภาพฐานบินฯ

 

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอธิกานต์ สักคุณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยม่วง

1

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2553
โรงเรียนวัดห้วยม่วง
ได้มีโอกาศต้อนรับ

ผอ.อธิกานต์ สักคุณา

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ

เด็กหญิงทิฆัมภรณ์ ฉายแสงจันทร์   
เด็กหญิงสุธิดา ดอนนุ่มไพร   

        เด็กหญิงฝนทิพย์ สุชินพงษ์พันธ์
         
เด็กหญิงศิริประภา ดอนศรีมัน
         
เด็กชายธีรพันธุ์ สุขสมกิจ 

เดินรณรงค์การเลือกตั้ง

ห้องสมุดโรงเรียน "ห้องสมุดมีชีวิต"
รางวัล  
"ยอดเยี่ยม
"
ของ สพท.นฐ. เขต 1  (ดูภาพนิ่ง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ
ณ วัดห้วยม่วง

วันเด็กแห่งชาติ
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทุกท่าน

ตรวจราชการ
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน

บันทึกการตรวจเยี่ยม

เผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ยินดีต้อนรับครับ

ติดต่อ/สอบถาม

 Link สพท.นฐ. เขต 1

Link เว็บไซต์ (สพฐ.)

มุมนักเรียน
a
ห้องพักครู
a
ห้องผู้บริหาร


โรงเรียนวัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180
 0-3420-7277        e-Mail  : huaymuang@gmail.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม