ยินดีต้อนรับเข้าสู่ websiteโรงเรียนบ้านอ้อกระทุงค่ะ ^_^ แสดงผลได้ดีที่ 800 × 600


  

3d_welcome02_whitebg.gif
ินดีต้อนรับ
คณะผู้ประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม – วันพุธที่ 24  ธันวาคม  2551   โรงเรียนรับการประเมินจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. เป็นกำลังใจให้โรงเรียนเล็กๆอย่างเราด้วยนะพี่น้อง

 
ร่วมแรงร่วมใจ  สำเร็จได้ด้วยพวกเรา (ที่มีอยู่น้อยนิด)