การดูและรักษา

การรดน้ำ

     -   เมื่อเห็ดเริ่มออก รดน้ำให้ชุ่ม ตรวจดูอุณหภูมิให้พอเหมาะกับเห็ดแต่ละชนิด
     -   รดน้ำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
     -   รดน้ำให้ฝอย น้ำขนานกับปากถุง ระวังน้ำเข้าถุง
     -   น้ำต้องสะอาด บริสุทธิ์ 

การดูแลรักษาและการป้องกันเชื้อโรคของเห็ด

     -   พ่น EM ขยายสัปดาห์ละครั้ง ตามบริเวณรอบโรงเรือนทั้งด้านในและด้านนอก
     -   ภายในโรงเรือนต้องสะอาดไม่มีเศษเห็ด
     -   ทำความสะอาดภายนอกโรงเรือน
     -   ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้น้ำหอม แป้ง ก่อนเข้าโรงเห็ด


ที่มา : http://www.chongphran.ac.th/student/51/6/kanungnitsai/home.html