การเตรียมการเพาะเห็ด

1. อุปกรณ์การนึ่งฆ่าเชื้อโรค
        1.1 หม้อนึ่งก้อนเห็ด
        1.2  เตาเศรษฐกิจหรือเตาลูกทุ่ง
        1.3  เชื้อเพลิงอาจจะใช้ฟืน หรือแก๊ส หรือน้ำมันดีเซล อย่างใดอย่างหนึ่ง

2. โรงเรือน
       2.1 โรงบรรจุก้อนเห็ด ขนาด 4x6 เมตร สูง 1.80 เมตร พื้นคอนกรีต
       2.2 โรงบ่มเชื้อเห็ดหรือโรงหยอดเชื้อเห็ด ขนาด 8x12 สูง 1.80 เมตร พื้นคอนกรีต มีห้องหยอดเชื้อปิดอากาศ
       2.3  โรงเปิดดอก ขนาด 4x6 เมตร สูง 1.80 เมตร

3. อุปกรณ์เพาะเห็ด
     3.1   ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
     3.2   ถุงพลาสติกกันความร้อน 6 ½x12 ½
     3.3    คอขวดพลาสติก
     3.4    สำลี
     3.5    กระดาษขนาด 10x10
     3.6    ตะเกียง
     3.7   แอลกอฮอลล์ 70% สำหรับฆ่าเชื้อ
     3.8    แอลกอฮอลล์ 100% สำหรับจุดไฟ
     3.9    ยางวงเล็ก
     3.10  ภูไมท์
     3.11  ยิบซัม
     3.12  ดีเกลือ
     3.13  ปูนขาว
     3.14  รำละเอียด
     3.15  เชื้อเห็ด
    3.16  จุลินทรีย์ EM
    3.17  กากน้ำตาล
    3.18  ฮอร์โมนรกสุกร หรือ ฮอร์โมนพืช

ที่มา : http://www.chongphran.ac.th/student/51/6/kanungnitsai/home.html