คำขวัญโรงเรียน   เรียนดี     กีฬาเด่น     เน้นคุณธรรม

     

 
นายชินวัฒน์  รวมชนอนุเคราะห์
ผู้อำนวยการ

รวมลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์โรงเรียน

เขตพื้นที่การศึกษา

มหาวิทยาลัย

หน่วยงานภาครัฐ

สารบัญเว็บไซต์
ระบบ e-education
ระบบ e-learning
ระบบทดสอบออนไลน์
ระบบการจัดการความรู้
ระบบคลังนวัตกรรม
ระบบ webblog
ระบบ e-supervision
เว็บไซต์ motessori
ทางไกลผ่านดาวเทียม
สสวท.
เกี่ยวกับหลักสูตรฯ 2551.

 

ภาพกิจกรรมปื 2550

ทันตสุขภาพ

ลอยกระทง

งานชุมนุมศิษย์เก่า

กิจกรรมในห้องเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวางจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ที่โรงเรียน
    บ้านห้วยขวาง  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 17.30  น.
โรงเรียนบ้านห้วยขวาง จัดงานคืนสู่เหย้าชาวห้วยขวาง  วันที่  28  พฤศจิกายน  2551(รายละเอียด)

กำหนดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงประจำปี 2551 ณ สนามสอบ วัดลาดหญ้าไทร วันที่ 25 พฤศจิกายน  2551

 ขอเชิญประชาชนชาวห้วยขวางร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดลาดหญ้าไทร วันที่ 8 พฤศจิกายน  2551
 ขอเชิญประชาชนชาวห้วยขวางร่วมงานทำบุญตักบาตรเทโว ออกพรรษาที่วัดลาดหญ้าไทร
    วันที่ 14 ตุลาคม  2551
ขอเชิญนักเรียนร่มลอยกระทง เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ โรงเรียนบ้านห้วยขวาง วันที่  12  พฤศจิกายน  2551

โครงการโรงเรียน

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
2. โครงการวัดผล
  ประเมินผล
3. โครงการนิเทศการศึกษา
4. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5. โครงการห้องสมุด
6. โครงการส่งเสริมการอ่าน
7. โครงการแนะแนวการศึกษา
8.โครงการทัศนศึกษา
9.โครงการพัฒนางานการเงินและระบบบัญชี

10. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ
11. โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การศึกษา
12. โครงการพัฒนาบุคลากร
13.โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
14. โครงการกิจกรรมส่งเสริมกีฬา
15.โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน
16. โครงการกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
17.โครงการอาหารกลางวัน
18.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

 

 กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  สพท.นฐ เขต1
  สพท.นฐ เขต2
 

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
ระบบE-Office
ระบบM-data สพท.นฐ.1
ระบบData On web

กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์เทคโนโลยีเนคเทค
สำนักงานเขตพื้นที่
เอกสาร สกศ.ที่เผยแพร่
Schoolnet
การปฏิรูปการศึกษา
คุรุสภา
กองทุน กบข.

สถาบันทดสอบทางการศึกษา


สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 7
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11

ITV
ASTV

เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
ข่าวสด
สยามกีฬา

 

 โรงเรียนบ้านห้วยขวาง  ม.3  ต.ห้วยขวาง  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม 73140 โทร  034209627