โรงเรียนบ้านห้วยด้วน หมู่ 2 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1