ผู้อำนวยการโรงเรียน

 นางสาวปิยาภรณ์  รัตนากรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ข้อมูลหน้ารู้

ปฏิทิน

จำนวนผู้เข้าชม

free hit counter 

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ยินดีต้อนรับคณะครูแลกเปลี่ยนจากประเทศเกาหลี


ขอแสดงความยินดี ด.ช. ณัทณพงศ์ คำฝั้นและคุณครูผู้ฝึกซ้อม นางสาว วลีพร แก้วสวัสดิ์และ Ms.Peng Jiao ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ รายการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-6 และได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคครั้งที่ 66

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตย ตัวอย่าง ประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรม และวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษร์ของชาติ

ผอ.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล เข้ารับโล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่นและผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ปีการศึกษา 2559 จากท่านอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนได้รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และเกียรติบัตร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
      กิจกรรมโรงเรียน  คลิกที่ 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

อบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม


 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


เผยแพร่ธรรมะของคณะพระธรรมทูต


ข่าวการศึกษ
Search

Thai Land


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


เว็บไซต์น่ารู้
ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ